Bouwvoorbereiding & Bouwkundig Advies

“Wat kost dat en hoe gaan we het realiseren?”

“Wat kost het en hoe gaan we het realiseren?”

Vanaf het moment dat een idee ontstaat, wilt u natuurlijk weten: “Wat kost het en hoe gaan we het realiseren?”. Daarom verzorgen wij juist in het begintraject het benodigde vooronderzoek en maken wij een inschatting van de kosten (kostenraming). De kostenraming is een compleet verhaal. Dit betekent dat u hier niet zelf nog de nodige aanvullende kosten aan toe hoeft te voegen.

In de initiatief- en de uitvoeringsfase van projecten kunnen wij tal van zaken bieden zoals:

 • Het meedenken over de uitvoerbaarheid van een bouwplan binnen een door u vooraf opgesteld kader
 • Het opstellen van een plan van aanpak en een planning van het traject
 • Het maken van een financieel overzicht en het aanvragen van de offerte
 • Project management
 • Het aanvragen van een omgevingsvergunning en de administratieve afhandeling hiervan
 • Het maken en aanvragen van verlichtingsplannen
 • Het opstellen van bestek/technische omschrijvingen
 • Bouwkundige opnamen (nulmeting) en rapportage
 • Digitaal ACAD uitvoeringstekeningen. Dit doen wij ook voor alle E&W installatietekeningen
 • Het maken van 3D (Render) realistische impressietekeningen
 • Flexibiliteit in de digitale verwerking van de documenten

Ons dienstenpakket omvat in hoofdlijnen

BOUWVOORBEREIDING

Wij maken gebruik van de laatste hulpmiddelen die de techniek ons vandaag de dag biedt. Hierdoor kunnen wij alle projectgegevens digitaal verwerken en verspreiden. Het proces start bij het idee over het realiseren van een bouwactiviteit. De geselecteerde partijen worden betrokken bij het maken van de vele creatieve en technische mogelijkheden die er zijn. Ons motto is: “De wensen van de klant is ons leidraad”. In het bouwproces zullen de architect, de vormgever, de technisch adviseur en diverse overheidsinstellingen een belangrijke rol spelen. Om het proces van idee naar oplevering binnen de gewenste kaders van tijd, geld en kwaliteit te realiseren is een intensieve begeleiding noodzakelijk.

Wij kunnen in deze fase het volgende voor u betekenen:

 • Advies bij planontwikkeling
 • Bouwkundige opnamen en rapportage
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Het maken van een kostenraming van het schetsontwerp
 • Bouwaanvraag/principeaanvraag/omgevingsvergunningen
 • Samenstellen van een bouwteam

INITIATIEFFASE

Het proces van nieuwbouw, uitbreiding of verbouw start met een idee om iets creëren. Dan volgen al gauw de 6 w’s: wie, wat, waar, waarmee, waarom en wanneer? Het “idee” zal worden onderzocht op haalbaarheid en hierna zal het principe voor de projectstructuur worden bepaald.

ONTWERPFASE

Aan de hand van het opgestelde “programma van eisen” (bestek) start het feitelijke ontwerpproces. Tijdens de ontwerpfase onderzoeken en adviseren wij u of uw eisen functioneel, ruimtelijk en technisch gezien haalbaar zijn. Op basis van een helder overzicht en het voorlopig ontwerp, wordt het project steeds verder uitgewerkt tot een definitieve versie. Na iedere stap wordt het ontwerp weer getoetst aan het “programma van eisen” en het financieel kader, die in de definitieve fase is vastgelegd. Indien gewenst wordt besloten om het “programma van eisen tijdens het proces bij te stellen (nota van wijziging).

Scholten Totaalprojecten

Waalbandijk 42
4175 AC Haaften

T: +31-(0)418-592753
mail@scholtentotaalprojecten.nl

Portfolio Projecten

Share This