Principeverzoek & Omgevingsvergunning

Van concept tot vergunning!

In dit stadium verzorgt het projectmanagement

 • De projectaansturing inclusief de verslaglegging.
 • De aansturing van het ontwerpproces.
 • Het opstarten van het overleg met instanties voor de benodigde vergunningen.
 • Het vooroverleg (preadvies) B&W welstand en toetsing bestemmingsplan.
 • De aansturing van het ontwerpproces.
 • Verzorgen van alle benodigde documenten zoals constructie, daglicht, ventilatie, EPC berekeningen.
 • De rapportage over de voortgang.
 • Het toetsen van de ontwerpen aan het “programma van eisen”(bestek) en financieel kader.

DEFINITIEFASE

In de definitiefase wordt de basis gelegd voor het bouwplan. Het bouwplan wordt gedefinieerd in de door “Scholten totaalproject” op te stellen “programma van eisen”. De adviseurs worden geselecteerd en de diverse plannen voor de projectstructuur worden uitgewerkt.

In dit stadium verzorgt het projectmanagement

 • Het opstellen van het functioneel-, ruimtelijk- en technisch “programma van eisen”(bestek)
 • Het uitwerken van het projectplan
 • Het opstellen van een lijst van de wensen
 • De begeleiding voor het selecteren van het projectteam en de aanbesteding hiervan
 • De begeleiding voor het selecteren van onderaannemers en toeleveranciers
 • Het opzetten van het communicatieplan
 • Het documentatieplan/ tekeningenlijst
 • Het verzorgen en begeleiden van een beveiligingsplan
 • Het verwerken van de wensen ten aanzien van het elektraplan
 • Het verwerken van de gegevens op de uitvoeringstekeningen
 • Overzicht van het productenplan en leveringsschema van de te gebruiken materialen en producten.
 • Materiaal omschrijvingen, kleurenschema

 

Scholten Totaalprojecten

Waalbandijk 42
4175 AC Haaften

T: +31-(0)418-592753
mail@scholtentotaalprojecten.nl

Portfolio Projecten

Share This